Cennik 2020/2021

Wszystkie podane kwoty są to opłaty miesięczne, które należy uregulować do 15-tego każdego miesiąca.

Płatności

 1. Nie ma możliwości odliczania opłat za nieobecności dziecka.
 2. Na każdą odpłatę podaną w cenniku składają się 4 zajęcia w miesiącu (w niektórych miesiącach jest 5 zajęć i te piąte są nadrobieniem zajęć w miesiącach gdzie np. wypadają święta lub 3 zajęcia).
 3. Opłata za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Akademię Tańca Sportowego Aster jest opłatą miesięczną uzależnioną od ilości wybranych zajęć i jest uiszczana z góry najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca,
 4. Jeżeli wpłata nie zostanie uregulowana do 15-tego to 17-tego każdego miesiąca zostaje wysłany sms przypominający o wpłacie, jeżeli nadal opłata nie zostanie uregulowana pracownik Akademii ma prawo nie wpuścić dziecka na zajęcia.
 5. Osoby zalegające z opłatami dłużej niż 15 dni bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć: rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Akademię, rozliczyć się z pobranych strojów i opłat. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie poinformuje o rezygnacji z zajęć opłata nadal zostaje naliczana.
 8. Opłaty podane w cenniku są opłatami miesięcznymi.
 • Istnieje możliwość odrabiania zajęć akrobatycznych po wcześniejszym ustaleniu tego w biurze Akademii. Dotyczy to tylko osób, które płacą w terminie.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć tanecznych.
 • Jeżeli dziecko nie uczęszcza cały miesiąc na zajęcia z ważnych powodów rodzic lub opiekun prawny musi mimo wszystko zapłacić składkę członkowską w wysokości 60zł.